1.
Nguyễn TN, Nguyễn LTT, Trần TKC. MỨC ĐỘ ĐAU Ở NGƯỜI BỆNH UNG THƯ ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRÀ VINH . ctump. 2023;(49):154-163. doi:10.58490/ctump.2022i49.231