1.
Bùi HL, Tống XV, Lê VT, Lê CD. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BẢO TỒN CHI BẰNG CẮT RỘNG BƯỚU XƯƠNG VÀ GHÉP XƯƠNG MÁC CÓ CUỐNG MẠCH. ctump. 2023;(68):116-123. doi:10.58490/ctump.2023i68.2256