1.
Võ DK, Phạm Đức MM, Lê VC. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT DEGA TRONG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM . ctump. 2023;(68):110-115. doi:10.58490/ctump.2023i68.2255