1.
Lê G Ánh T, Đinh NM, Nguyễn TT, Nguyễn ML, Phạm TT, Nguyễn NTT. ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ VÍT CALCAR TRONG PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU TRÊN XƯƠNG CÁNH TAY BẰNG NẸP VÍT KHOÁ . ctump. 2023;(68):89-96. doi:10.58490/ctump.2023i68.2252