1.
Huỳnh TH, Võ Q Đình N. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI TRẺ EM BẰNG ĐINH NỘI TỦY METAIZEAU DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG . ctump. 2023;(68):80-88. doi:10.58490/ctump.2023i68.2251