1.
Trịnh MG, Võ Q Đình N. LIÊN QUAN GIỮA TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG VÀ VẸO CỘT SỐNG Ở TRẺ EM: CẬP NHẬT Y VĂN VÀ CA LÂM SÀNG . ctump. 2023;(68):52-56. doi:10.58490/ctump.2023i68.2247