1.
Lê NT, Nguyễn TBC, Huỳnh TLT, Bùi TLH, Phạm TT, Nguyễn ML, Nguyễn TT, Lê G Ánh T, Hoàng MC, Nguyễn VT, Đỗ PH. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP QUANH NGUYỆT BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỔ NẮN KHÂU DÂY CHẰNG THUYỀN NGUYỆT . ctump. 2023;(68):38-43. doi:10.58490/ctump.2023i68.2245