1.
Lê Đình H, Nguyễn TH, Lưu HH. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU GÃY XƯƠNG - SAI KHỚP CÙNG CHẬU TRÊN PHIM CT- SCAN CÓ DỰNG HÌNH 3D KHUNG CHẬU . ctump. 2023;(68):30-37. doi:10.58490/ctump.2023i68.2244