1.
Võ Q Đình N, Nguyễn HT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CHÈ ĐÙI Ở TRẺ EM . ctump. 2023;(68):22-29. doi:10.58490/ctump.2023i68.2243