1.
Nguyễn LMT, Trần VD, Nguyễn TT, Phạm VT. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN HAI XƯƠNG CẲNG TAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT. ctump. 2022;(49):112-119. doi:10.58490/ctump.2022i49.223