1.
Nguyễn TN, Trần HH, Huỳnh THN. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH . ctump. 2022;(49):61-68. doi:10.58490/ctump.2022i49.213