1.
Lê TT, Trần TTL, Nguyễn MH, và c.s. GIÁ TRỊ XÉT NGHIỆM CA125, HE4 VÀ ROMA TEST TRONG CHẨN ĐOÁN UNG THƯ BUỒNG TRỨNG TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU. ctump. 2023;(69):7-14. doi:10.58490/ctump.2023i69.2110