1.
Nguyễn TML, Phạm NM, Nguyễn TKH, Nguyễn TKH, Bùi QN, Trần QK. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP ĐƯỢC CHIẾU ĐÈN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ . ctump. 2023;(62):249-255. doi:10.58490/ctump.2023i62.2080