1.
Trần QD, Huỳnh CT, Nguyễn MH, Huỳnh LTV. KẾT QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KETAMINE LIỀU THẤP PHỐI HỢP MIDAZOLAM TRONG MỔ CẮT TỬ CUNG VÀ BÓC U XƠ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 . ctump. 2023;(62):243-249. doi:10.58490/ctump.2023i62.2079