1.
Hoàng AT, Hà TA, Phạm HG, Nguyễn LAT, Châu NV. KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG MẤT NGỦ CỦA SINH VIÊN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2021. ctump. 2023;(62):201-206. doi:10.58490/ctump.2023i62.2078