1.
Trương TC, Võ TC, Đoàn TKC, và c.s. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH GIẢM TESTOSTERONE HUYẾT TƯƠNG Ở BỆNH NHÂN NAM ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump. 2023;(69):171-177. doi:10.58490/ctump.2023i69.2071