1.
Nguyễn TH, Lê TB, Trần HT, và c.s. NỒNG ĐỘ TESTOSTERONE MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NAM GIỚI MẮC SUY SINH DỤC ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump. 2023;(69):244-250. doi:10.58490/ctump.2023i69.2070