1.
Dương NXL, Nguyễn ĐLĐ. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, MÃ VẠCH DNA VÀ PHÂN TÍCH SƠ BỘ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY TRÀM TRÀ-MELALEUCA ALTERNIFOLIA, MYRTACEAE. ctump. 2023;(69):15-22. doi:10.58490/ctump.2023i69.2068