1.
Huỳnh TNM, Nguyễn CYN, Trần TTV, và c.s. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ HỆ TIÊU HÓA TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023. ctump. 2023;(69):237-243. doi:10.58490/ctump.2023i69.2067