1.
Phạm MH, Nguyễn MT, Trần TTT. GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM LDH TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020-2021 . ctump. 2022;(49):16-24. doi:10.58490/ctump.2022i49.203