1.
Châu TĐ, Lê TV. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH NHÂN UNG THƯ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU NĂM 2022-2023. ctump. 2023;(69):79-89. doi:10.58490/ctump.2023i69.1995