1.
Rchom HA, Lê TDT, Trần TT. TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. ctump. 2023;(69):73-79. doi:10.58490/ctump.2023i69.1988