1.
Nguyễn Thị LN, Nguyễn PT, Nguyễn TT, Lại VN. THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. ctump. 2023;(69):207-214. doi:10.58490/ctump.2023i69.1971