1.
Nguyễn PS, Nguyễn HT, Võ HN, Trần KN, Tạ QV, Nguyễn NM. YẾU TỐ DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG VIÊM ĐA CƠ QUAN Ở TRẺ EM (MIS - C) NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. ctump. 2023;(69):223-229. doi:10.58490/ctump.2023i69.1940