1.
Huỳnh NPQ, Nguyễn TL, Châu HV, Huỳnh NPT. KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023. ctump. 2023;(69):58-65. doi:10.58490/ctump.2023i69.1920