1.
Huỳnh TAK, Nguyễn TN, Nguyễn PN. Nghiên cứu mối tương quan giữa thang điểm CHA2DS2-VASc-HSF và số nhánh động mạch vành tổn thương ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. ctump. 2022;(47):53-58. doi:10.58490/ctump.2022i47.19