1.
Nguyễn TH, Vũ TM, Mai NTT. GIÁ TRỊ BỀ CAO TỬ CUNG TRUNG BÌNH Ở THAI PHỤ TẠI BỆNH VIỆN Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ 2. ctump. 2022;(53):242-248. doi:10.58490/ctump.2022i53.185