1.
Bùi QN, Dương TAT, Trần Đỗ TT, Trương TV, Dương TKL, Nguyễn TTQ, Ông HT, Trần CL, Phạm MQ. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẺ MẮC COVID-19 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ TỪ THÁNG 11/2021 ĐẾN THÁNG 4/2022 . ctump. 2023;(69):193-199. doi:10.58490/ctump.2023i69.1794