1.
Lê NT, Lê BN, Trần LQN, và c.s. NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus sanguineus). ctump. 2023;(69):177-184. doi:10.58490/ctump.2023i69.1783