1.
Võ LTP, Trương TV, Trương NM, Võ TK, Lương TL, Nguyễn DL, Hà TK. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . ctump. 2023;(69):135-141. doi:10.58490/ctump.2023i69.1781