1.
Trần TN, Trần VA. Nghiên cứu giá trị và khả năng dự báo biến cố suy tim của nồng độ NGAL và NT-proBNP huyết thanh ở bệnh nhân hội chứng vành cấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. ctump. 2022;(47):39-46. doi:10.58490/ctump.2022i47.17