1.
Mai TN, Nguyễn TK, Ông VMT. Nghiên cứu tình hình rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột quỵ não cấp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021-2022. ctump. 2022;(47):34-39. doi:10.58490/ctump.2022i47.16