1.
Hồ V Ân, Bùi TLU. TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ TỪ 12 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI TẠI HUYỆN CẨM MỸ, TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022 . ctump. 2023;(62):31-37. doi:10.58490/ctump.2023i62.1523