1.
Dương ML, Nguyễn HĐT, Bùi QN, Hứa KC, Trương QT. GIÁ TRỊ SIÊU ÂM DOPPLER ĐỘNG MẠCH RỐN, ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA TRONG TIÊN LƯỢNG SỨC KHOẺ THAI NHI Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 - 2023. ctump. 2023;(62):186-193. doi:10.58490/ctump.2023i62.1484