1.
Lý TKN, Lê VM. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG KINH BẰNG NATRI VALPROAT . ctump. 2023;(62):215-222. doi:10.58490/ctump.2023i62.1483