1.
Hà THÂ, Trương NP, Trịnh THC, Ông HT. ĐẶC ĐIỂM CỦA NHIỄM KHUẨN HUYẾT SƠ SINH NON THÁNG TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ. ctump. 2022;(50):210-217. doi:10.58490/ctump.2022i50.147