1.
Lâm THG, Văng VA, Ngô TTH, Nguyễn LKK, Nguyễn TLL, Trần TPM, Nguyễn P Đức, Võ TT. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO HỒNG CẦU TRÊN TIÊU BẢN NHUỘM GIEMSA VÀ BCB Ở BỆNH NHÂN α-THALASSEMIA THỂ TRUNG BÌNH TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump. 2022;(50):202-209. doi:10.58490/ctump.2022i50.146