1.
Nguyễn TTL, Trương TL, Trương HM, Nguyễn VK, Thái LN, Trương NK. KHẢO SÁT MỨC ĐỘ LO ÂU CỦA SINH VIÊN RĂNG HÀM MẶT NĂM THỨ 4 TRƯỚC KHI THỰC HIỆN KỸ THUẬT TIÊM TÊ CẬN CHÓP TRÊN BỆNH NHÂN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM HỌC 2022-2023. ctump. 2023;(61):169-175. doi:10.58490/ctump.2023i61.1377