1.
Lương TL, Nguyễn TML, Thị KT, và c.s. KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM TOXOCARA TRÊN BỆNH NHÂN MÀY ĐAY MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump. 2023;(69):89-98. doi:10.58490/ctump.2023i69.1338