1.
Phạm TCT, Thị C, Nguyễn NN, Lâm HD, Phạm TNT. TÌNH HÌNH NHIỄM VIRUS VIÊM GAN B VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. ctump. 2022;(50):121-128. doi:10.58490/ctump.2022i50.133