1.
Lý HK, Nguyễn TN, Huỳnh NPQ, Nguyễn TTT. Thực trạng công tác quản lý người bệnh đái tháo đường và một số yếu tố liên quan tại các trạm y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2021. ctump. 2022;(47):14-20. doi:10.58490/ctump.2022i47.13