1.
Nguyễn VT, Huỳnh BA, Nguyễn BC, và c.s. KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC CÔNG THỨC ƯỚC ĐOÁN ĐỘ LỌC CẦU THẬN VỚI ĐỘ THANH THẢI CREATININE 24 GIỜ CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump. 2023;(61):35-363. doi:10.58490/ctump.2023i61.1255