1.
Lê HL, Trần TYD, Phan TTN, Hà TKP, Nguyễn TMD, Nguyễn BP. KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỜI KỲ BÌNH THƯỜNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT TỈNH BÌNH DƯƠNG. ctump. 2022;(50):69-77. doi:10.58490/ctump.2022i50.125