1.
Trần TTN, Lê NM, Đặng TTV, Hoàng PV, Thạch DMC, Danh N, Trần Đức L, Trần CL. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THÔNG KHÍ ÁP LỰC DƯƠNG LIÊN TỤC QUA MŨI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023 . ctump. 2023;(62):194-200. doi:10.58490/ctump.2023i62.1243