1.
Võ PMT, Trần C Đăng, Phan VH, Cao TMT, Nguyễn TDH, Võ TD. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI DO STAPHYLOCOCCUS AUREUS . ctump. 2023;(62):135-141. doi:10.58490/ctump.2023i62.1219