1.
Huỳnh NPQ, Huỳnh NPT. RÀO CẢN TRONG CHẤP NHẬN TIÊM NGỪA VẮC XIN VIRUS CÚM MÙA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020. ctump. 2022;(50):24-32. doi:10.58490/ctump.2022i50.118