1.
Lý HHH, Võ TBN, Trần TT, Nguyễn TN, Dương NXL. KHẢO SÁT MÃ VẠCH ADN, ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT, CHIẾT XUẤT VÀ ĐỊNH TÍNH TINH DẦU CỦA CÂY KHUYNH DIỆP SỪNG CAO-HỌ SIM (MYRTACEAE). ctump. 2022;(50):14-24. doi:10.58490/ctump.2022i50.117