1.
Nguyễn V Đời, Nguyễn T. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH DỰ PHÒNG TRÊN BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT MỔ LẤY THAI TẠI MỘT BỆNH VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2022 . ctump. 2023;(62):24-30. doi:10.58490/ctump.2023i62.1161