1.
Phạm LCT, Phan VHB, Đỗ TT. Đánh giá kết quả điều trị áp tơ tái phát bằng laser Diode mức năng lượng thấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2020-2022. ctump. 2022;(47):7-13. doi:10.58490/ctump.2022i47.11