1.
Đỗ TKP, Nguyễn TK, Nguyễn TNT. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị dự phòng tái phát cơn đau đầu Migraine bằng Topiramate. ctump. 2022;(47):1-6. doi:10.58490/ctump.2022i47.10